dimarts, 27 de febrer de 2007

Promoció de les biblioteques

http://cultura.gencat.net/Biblio/bicerca.asp

Sèrie de 5 editats pel Ministerio de Cultura, per promocionar l'ús de le biblioteques.
Series of 5 published by Culture Deparment to promote the use of libraries.